loopgroep beilen bodywalk beilen

Facebook

Lidmaatschap en contributie


Voordat je besluit lid te worden mag je een paar maal gratis meetrainen om te kijken of hardlopen bij de loopgroep of wandelen bij de bodywalk aan de verwachtingen voldoet.

Aanmeldingsformulier:
Loopgroep
Bodywalkgroep

Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk uiterlijk 1 maand voor het einde van het kalenderjaar bij de ledenadministratie
( ).In onderstaand overzicht is te lezen wat de contributie is voor 2020. De ledenadministratie van de Loopgroep maakt gebruik van het ledenadministratie programma Sportlink. Sportlink is gekoppeld aan de atletiekunie en maakt het voor ons heel eenvoudig om de leden adminitstratie bij te houden. Vanuit Sportlink versturen wij ook de factuur voor de contributie.

Onze voorkeur heeft het om te betalen via automatische incasso, dit scheelt tijd en voorkomt fouten. Echter bieden wij ook de mogelijkheid om het bedrag handmatig over te boeken naar onze rekening.
Vanaf 2020 wordt de contributie eind februari geïncasseerd

Bij de leden van de Bodywalk kunnen we nog geen gebruik maken van een automatische incasso. Sportlink is niet gekoppeld aan de ledenadministratie van de KWBN. Verzoek aan de leden van de Bodywalk om zelf de contributie over te maken.

Combinatie leden: personen wonen op hetzelfde adres, 1 persoon is lid van de Loopgroep en 1 is lid van de Bodywalk: de penningmeester zal het totaal bedrag van de combinatie leden incasseren en daarna verrekenen.

Nieuwe leden die in de loop van het jaar lid zijn geworden krijgen een mail over de resterende jaarcontributie.

Mochten er vragen zijn, neem dan even contact op met de penningmeester via het volgende emailadres:

Contributie Loopgroep
1 lid: € 63,00 per jaar
2 leden op 1 adres: € 109,00 per jaar
Optioneel (extra) - wedstrijdlicentie Atletiekunie: € 23,55 per jaar
Bankrekening: NL56SNSB0929928547 t.n.v. Loopgroep Beilen

Contributie Bodywalk
1 lid: € 57,50 per jaar
2 leden op 1 adres: € 93,00 per jaar
Bankrekening: NL42SNSB0966336100 t.n.v. Bodywalk Beilen

Combinatie Loopgroep en Bodywalk
1 lid Loopgroep en 1 lid Bodywalk: € 102,00 per jaar
Bankrekening: NL56SNSB0929928547 t.n.v. Loopgroep Beilen