loopgroep beilen bodywalk beilen

Facebook

Lidmaatschap en contributie


Voordat je besluit lid te worden mag je een paar maal gratis meetrainen om te kijken of hardlopen of wandelen bij de loopgroep aan de verwachtingen voldoet.

Aanmeldingsformulier:
Loopgroep
Bodywalkgroep

Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk uiterlijk 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar bij de ledenadministratie
().In onderstaand overzicht is te lezen wat de contributie is voor 2018. De ledenadministratie van de Loopgroep maakt gebruik van het ledenadministratie programma Sportlink. Bij Sportlink kunnen we gebruik maken van een incasso; dit scheelt de penningmeester aanzienlijk in tijd en werk (nadat alles de eerste keer is ingevoerd :-) Voor de leden is het wel zo makkelijk. De contributie wordt op tijd betaald en het bedrag is juist. De contributie zal eind maart, begin april van jullie rekening afgeschreven worden.

Bij de leden van de Bodywalk kunnen we nog geen gebruik maken van een automatische incasso. Sportlink is niet gekoppeld aan de ledenadministratie van de KWBN. Verzoek aan de leden van de Bodywalk om zelf de contributie over te maken.

Combinatie leden: personen wonen op hetzelfde adres, 1 persoon is lid van de Loopgroep en 1 is lid van de Bodywalk: de penningmeester zal het totaal bedrag van de combinatie leden incasseren en daarna verrekenen.

Nieuwe leden die in de loop van het jaar lid zijn geworden krijgen een mail over de resterende jaarcontributie.

Die gene die graag een rekening wil ontvangen kan dit kenbaar maken bij de penningmeester door een mail te sturen naar:

Contributie Loopgroep
1 lid: € 56,95 per jaar
2 leden op 1 adres: € 98,90 per jaar
Optioneel - wedstrijdlicentie Atletiekunie: € 22,85 per jaar
Bankrekening: NL56SNSB0929928547 t.n.v. Loopgroep Beilen
Contributie Bodywalk
1 lid: € 50,20 per jaar
2 leden op 1 adres: € 80,40 per jaar
Bankrekening: NL42SNSB0966336100 t.n.v. Bodywalk Beilen
Combinatie Loopgroep en Bodywalk
1 lid Loopgroep en 1 lid Bodywalk: € 89,65 per jaar
Bankrekening: NL56SNSB0929928547 t.n.v. Loopgroep Beilen